-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

			  FTP.UNI-STUTTGART.DE

	  Official file server of the University of Stuttgart

	  Contact: ftpmaster@ftp.uni-stuttgart.de
	  Services: http, ftp, rsync (Uni internal nets only)
	       Downstream mirror setup upon request

 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Icon Name           Last modified   Size Description
[PARENTDIR] Parent Directory - [  ] Manifest.gz 2020-03-28 03:09 26K [DIR] abrt/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] alias/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] amavis/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] amule/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] asterisk/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] automx2/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] avahi-autoipd/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] avahi/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] bacula/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] bedrock/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] bitcoin/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] burp/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] cadvisor/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] ceph/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] cinder/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] clamav/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] cmd5checkpw/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] davfs2/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] ddclient/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] deluge/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] dhcp/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] dhcpcd/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] dnscrypt-proxy/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] dnsmasq_exporter/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] dovecot/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] dovenull/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] elasticsearch/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] epmd/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] etcd/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] fetchmail/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] fhem/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] ftp/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] geneweb/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] gerbera/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] git/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] gkrellmd/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] glance/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] graylog/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] gvm/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] heat/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] i2p/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] i2pd/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] icinga/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] inspircd/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] ipfs/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] ippl/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] kafka/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] keystone/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] kibana/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] knot/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] kube-apiserver/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] kube-controller-manager/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] kube-scheduler/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] lighttpd/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] logstash/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] mail/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] man/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] memcached/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] messagebus/ 2020-04-04 07:39 - [  ] metadata.xml 2019-06-24 17:39 249 [DIR] milter-regex/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] minecraft/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] minetest/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] mongodb/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] mosquitto/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] mpd/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] msmtpd/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] munin-async/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] munin/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] murmur/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] mysql/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] mythtv/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] nagios/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] netbox/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] netdata/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] neutron/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] node_exporter/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] nova/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] nsd/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] ntp/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] octoprint/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] oidentd/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] opendkim/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] openntpd/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] openrct2/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] openvpn/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] ossec/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] ossecm/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] ossecr/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] pcscd/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] pdns/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] pdnsd/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] placement/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] plex/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] polkitd/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] postfix/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] postgres/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] postmaster/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] prometheus/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] puppet/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] puppetdb/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] qemu/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] qmaild/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] qmaill/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] qmailp/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] qmailq/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] qmailr/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] qmails/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] quagga/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] quassel/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] radius/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] rbldns/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] redis/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] redmine/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] rspamd/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] rstudio-server/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] rtkit/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] scponly/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] shellinaboxd/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] slurm/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] smtpd/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] smtpq/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] sogo/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] spectrum/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] spire/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] sqlgrey/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] squid/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] sshd/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] stdiscosrv/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] steamcmd/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] strelaysrv/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] stubby/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] stunnel/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] suricata/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] swift/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] syncthing/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] systemd-coredump/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] systemd-journal-remote/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] systemd-network/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] systemd-resolve/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] systemd-timesync/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] teamspeak/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] telegraf/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] tor/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] tox/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] transmission/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] tss/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] turnserver/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] unifi/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] unrealircd/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] uptimed/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] usbmux/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] varnish/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] vboxguest/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] vdradmin/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] vpopmail/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] wesnoth/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] x2goprint/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] x2gouser/ 2020-04-04 07:39 - [DIR] xrootd/ 2020-04-04 07:39 -
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Currently mirrored:

 CPAN           CPAN PERL modules archive              (4.0 TiB)
 centos          CentOS archive                   (4.0 TiB)
 debian-cd        The Debian CD archive                (4.0 TiB)
 debian-mozilla      Unofficial mirror of mozilla.debian.net       (4.0 TiB)
 debian-multimedia    Christian Marillat's Debian Multimedia Archive   (4.0 TiB)
 debian-security     Debian Security Updates               (4.0 TiB)
 debian          The Debian archive                 (4.0 TiB)
 epel           Fedora EPEL archive                 (4.0 TiB)
 grml           GRML Linux Live-CD Releases             (4.0 TiB)
 knoppix-dvd       KNOPPIX Linux Live-DVD Releases           (4.0 TiB)
 knoppix         KNOPPIX Linux Live-CD Releases           (4.0 TiB)
 opensuse         OpenSuSE archive                  (4.0 TiB)
 opensuse-buildservice  OpenSuSE Buildservice archive            (8.0 TiB)
 raspbian         Raspbian archive                  (4.0 TiB)
 scientificlinux     ScientficLinux archive               (4.0 TiB)
 siduction        Siduction Linux archive               (4.0 TiB)
 slitaz          SliTaz mini Linux archive              (4.0 TiB)
 ubuntu-cdimage      Ubuntu CD/DVD Images Archive            (4.0 TiB)
 ubuntu-releases     Ubuntu Releases Archive               (4.0 TiB)
 ubuntu          The Ubuntu archive                 (4.0 TiB)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- S U M M A R Y -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 ftp           Overall ftp.uni-stuttgart.de diskspace used    (18.0 TiB)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

    If you're missing any important mirror or see unexplained inconsistency
    please do not hesitate to contact us at ftpmaster@ftp.uni-stuttgart.de.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-